Regler
 

Forside Bestyrelsen Træner Spilletider Vedtægter Regler Håndbog Aktiviteter Billeder Nyhedsbrev Links FSI Hovedforening

FSI - Badminton, Firhøjhallen, Kirkemosevej 10, 4591 Føllenslev, Tlf. 5926 8902

 

DET NYE POINTSYSTEM

(introduktion)

Pointtællingen

 • En kamp spilles bedst af 3 sæt til 21 point.

 • Den side (banehalvdel), der vinder en duel, scorer et point.

 • Ved stillingen á 20 vindes sættet af den side, der først kommer foran med 2 point.

 • (f. eks. 22-20 eller 28-26).

 • Hvis stillingen bliver á 29 vindes sættet af den side, der først opnår 30 point.

 • Den side, der vinder et sæt, server først i næste sæt.

Skift af side og pause

 • Når den førende side når 11 point, har spillerne et ophold på 60 sekunder.

 • Et ophold på indtil 2 minutter (120 sekunder) imellem hvert sæt er tilladt.

 • I 3. sæt skiftes side, når den førende side når 11 point.

Single – Serven

Ved begyndelsen af et sæt, og når scoren er et lige pointantal, server serveren fra det

højre servefelt.

Når scoren er et ulige pointantal, server serveren fra det venstre servefelt.

Hvis serveren vinder duellen, scorer serveren et point og skal serve igen fra det mod-

satte servefelt.

Hvis modtageren vinder duellen, scorer modtageren et point og bliver den nye server.

Double – Serven

Der er kun én serv i double (se diagrammet). Serven skal afvikles af spillerne efter ret-

ningslinierne som beskrevet i diagrammet.

Ved begyndelsen af et sæt og når scoren er et lige pointantal, server serveren fra det

højre servefelt.

Når scoren er et ulige pointantal, server serveren fra det venstre servefelt.

Hvis serveparret vinder duellen, scorer serveparret et point og den samme server skal

serve igen fra det modsatte servefelt.

Hvis modtagerparret vinder duellen, scorer modtagerparret et point og bliver det nye

servepar.

Spilleren på den nu modtagende side, som servede sidst, skal blive stående i det sam- me servefelt hvorfra han/hun servede. Det samme gælder naturligvis for modtagerens

makker.

Det vil sige, at spillerne kun skifter servefelt, hvis de vinder en duel, hvor de havde

serven.

Hvis spillerne ved en fejl kommer til at skifte servefelt, skal dette korrigeres når fejlen opdages.

Doublekamp hvor A og B møder C og D. A og B vinder lodtrækningen og vælger at serve. A server til C. A starter som server, og C starter som modtager.

Hvad sker der? /

Forklaring

Score

Serven afgives fra

Server og

Modtager

Vinder af

duellen

 

 

 

 

0-0

Højre servefelt


Fordi serveparrets score er et lige pointantal

A server til C

 

A starter som

server og C starter som modtager

A og B

 

C

 

D

 

B

 

 

A

A og B vinder et point.

A og B skifter servefelt.

A server igen. Nu fra venstre servefelt.

C og D står uforandret

 

1-0

Venstre servefelt

 

Fordi serveparrets score er et ulige pointantal

A server til D

C og D

 

C

 

 

D

 

A

 

 

B

C og D vinder et point og også retten til at serve. Ingen skifter servefelt. Alle bliver stående i deres respektive servefelter

 

1-1

Venstre servefelt

 

Fordi serveparrets score er et ulige pointantal

D server til A

A og B

 

C

 

D

 

A

 

B

 

A og B vinder et point og også retten til at serve. Ingen skifter servefelt. Alle bliver stående i deres respektive servefelter

 

2-1

Højre servefelt


Fordi serveparrets score er et lige pointantal

B server til C

C og D

 

C

 

 

D

 

A

 

 

B

C og D vinder et point og også retten til at serve. Ingen skifter servefelt. Alle bliver stående i deres respektive servefelter

 

2-2

Højre servefelt


Fordi serveparrets score er et lige pointantal

C server til B

C og D

 

C

 

D

 

A

 

 

B

C og D vinder et point.

C og D skifter servefelt.

C server fra venstre servefelt. A og B bliver stående i de samme servefelter

 

2-3

Venstre servefelt

 

Fordi serveparrets score er et ulige pointantal

C server til A

A og B

 

D

 

 

C

 

A

 

 

B

A og B vinder et point og også retten til at serve. Ingen skifter servefelt. Alle bliver stående i deres respektive servefelter

 

3-3

Venstre servefelt

 

Fordi serveparrets score er et ulige pointantal

A server til C

A og B

 

D

 

 

C

 

A

 

 

B

A og B vinder et point.

A og B skifter servefelt.

A server igen fra højre servefelt. C og D bliver stående i de samme servefelter

 

4-3

Højre servefelt


Fordi serveparrets score er et lige pointantal

A server til D

C og D

 

D

 

 

C

 

B

 

 

A

 

Læg mærke til at dette betyder:

 • Fra hvilket servefelt der serves afhænger af om scoren er lige eller ulige ligesom i single.

 • Et par skifter kun servefelt, når de vinder en duel, hvor de havde serven. I alle andre tilfælde, skal spillerne fortsætte med at stå i de servefelter, hvorfra de startede den netop afsluttede duel. Dette skal garantere vekslende server.